Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΗ κοινωνική, οικονομική και πολιτική βαρβαρότητα των  νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας και επιβάλλουν την ανάγκη για  μια Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) όχι μόνον διαχειριστικής αποτελεσματικότητας, αλλά κυρίως ριζοσπαστικής, αγωνιστικής στάσης, που θα θέσει όλες της τις δυνάμεις στην υπηρεσία του λαού και μαζί του θα αγωνισθεί για τη λύση των προβλημάτων. Οι έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε απαιτούν και  Τ.Α. εκτάκτου ανάγκης. 
Πιστεύουμε ότι την παραπάνω αναγκαιότητα εξυπηρετούν οι ακόλουθες προγραμματικές αρχές:
1.      Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι βασικός θεσμός της δημοκρατίας και πρέπει να αποτελεί έκφραση της κοινωνίας των πολιτών. Χωρίς συλλογική διαβούλευση, έλεγχο, διαφάνεια και δημοκρατικό προγραμματισμό χάνει  το λόγο της ύπαρξής της. Γι’ αυτό πρέπει να επιδιώκει κάθε φορά τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών και των φορέων τους στη λήψη των αποφάσεων της, ενεργοποιώντας και επεκτείνοντας θεσμούς άμεσης δημοκρατίας. Λόγω της άμεσης καθολικής δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεων της, μπορεί να υπηρετεί την τοπική κοινωνία σε όλα τα πεδία των αναγκών της και να συγκρούεται, όταν χρειάζεται,  με κέντρα αποφάσεων της κρατικής εξουσίας και ιδιωτικά συμφέροντα.
2.      Απορρίπτουμε το δημαρχοκεντρικό μοντέλο και τις υπερεξουσίες του ενός. Η δημοτική διοίκηση χρειάζεται ένα νέο ύφος, χωρίς αυταρχισμό και αλαζονεία. Χρειαζόμαστε θεσμικά κατοχυρωμένα όργανα  με ουσιαστική  λειτουργία και αρμοδιότητες και όχι πληθώρα επιτροπών με διακοσμητικό ρόλο, για να υπογραμμίζουν την κυριαρχία του δημάρχου.
3.      Θέλουμε έναν δήμο που θα κατοχυρώνει ουσιαστικά την ισότητα και την ισοπολιτεία μεταξύ των δημοτών, που δε θα λειτουργεί κάνοντας εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια στους εκλογικούς πελάτες της  εκάστοτε δημοτικής αρχής. Το μοντέλο του τοπικού «άρχοντα» που μοιράζει μίζερες θέσεις κακοπληρωμένης εργασίας σε συμβασιούχους ανάλογα με τις πολιτικές του επιδιώξεις και εκμεταλλευόμενος την ανάγκη των νέων κυρίως να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους μας προσβάλλει όλους.
4.      Το δημοτικό και τα τοπικά συμβούλια πρέπει να έχουν αναβαθμισμένο ρόλο και αποφασιστικές αρμοδιότητες, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιούργησε η συγκεντρωτική δομή των «καλλικρατικών» δήμων και να αποκτήσουν φωνή και  οι μικρές τοπικές κοινωνίες που μπήκαν στο περιθώριο. 
5.      Η Τ.Α. πρέπει να πρωταγωνιστεί  σε παραγωγικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας τα στρατηγικά, συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της περιοχής. Πρέπει να επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων του δήμου και όχι μόνον αυτών που η διοίκηση θεωρεί κεντρικά.  Να στηρίζει τις παραγωγικές προσπάθειες των δημοτών,  με σεβασμό στις πραγματικές ανάγκες τους.
6.      Η προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και  οικιστικού,  δεν είναι πολυτέλεια αλλά σχετίζεται αναπόσπαστα με την ποιότητα ζωής των πολιτών και πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Δεν μπορεί να θυσιάζεται στο όνομα της εξυπηρέτησης κάποιων που επιδιώκουν εύκολο και γρήγορο κέρδος. Καμιά επένδυση που υπονομεύει το μέλλον δεν λύνει τα προβλήματα του παρόντος.
7.      Η Αυτοδιοίκηση υπήρξε ένα από τα μεγάλα θύματα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας. Οι ανάπηροι και πριν το 2010 θεσμικά και οικονομικά δήμοι έχουν υποστεί μείωση πάνω από 60% των θεσμοθετημένων πόρων τους και έχουν οδηγηθεί σε οικονομική ασφυξία. Σε συνδυασμό με τις αυξημένες αρμοδιότητες, οι περικοπές οδηγούν σε κατάρρευση την Τ.Α. Επιβάλλεται δυναμική αλλά και μελετημένη διεκδίκηση πόρων και συνετή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. Η διαφάνεια, ο έλεγχος και η νομιμότητα των δαπανών είναι αυτονόητο και πρωταρχικό μέλημα.
8.      Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στις ιδιωτικοποιήσεις που εξελίσσονται και στους ΟΤΑ. Η Τ.Α οφείλει να υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά και να αντιτίθεται στην εμπορευματοποίηση υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για τους πολίτες.
9.      Οι  εφαρμοζόμενες πολιτικές οδηγούν ανθρώπους στο περιθώριο και στην εξαθλίωση. Η Τ.Α., πρέπει να είναι βασικός μοχλός οργάνωσης της αλληλεγγύης, με τη συγκρότηση ενός δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών, που θα απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και ιδιαίτερα στους ανέργους και τους οικονομικά ασθενέστερους. Ζητούμενο είναι  συλλογική αντίδραση της Αυτοδιοίκησης μαζί με το λαό και τους εργαζόμενους απέναντι στην εξαθλίωση.
10.  Στο παρελθόν οι δήμοι χρησιμοποιήθηκαν ως όχημα για την προώθηση ελαστικών σχέσεων εργασίας. Σήμερα το ανθρώπινο δυναμικό τους απολύεται μαζικά. Διεκδικούμε αυτό που είναι αυτονόητο για μια σύγχρονη κοινωνία: ενίσχυση των αποκεντρωμένων φορέων σε εξουσίες, πόρους και προσωπικό με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, για να μπορούν να υπηρετήσουν αποτελεσματικά τις τοπικές κοινωνίες. Οργανωτική και παραγωγική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του Δήμου χωρίς εργαζόμενους είναι αδύνατη.
Με βάση αυτές τις αρχές καλούμε όλους τους συνδημότες μας σε μια αμφίδρομη ουσιαστική επικοινωνία, για να συνδιαμορφώσουμε ανά περιοχή ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, που δεν θα είναι μόνο προεκλογικό αλλά, κυρίως, θα είναι  ένας οδηγός των μετεκλογικών μας πράξεων.
Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια μας,  πριν και μετά τις εκλογές.
                                                                                                4-2-14
                                                                                  Για την Δημοτική Παράταξη
                                                                                             Γιώργος Γκαϊντατζής
                                                                                 Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πύδνας-Κολινδρού