Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Βόρεια Πιερία Δημοκρατία και Ανάπτυξη
Τεχνικό Πρόγραμμα φτωχό, αποσπασματικό, χωρίς διαβούλευση
       Εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 31-8-17 το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού ύψους 3.600.000€.Πρόκειται για έργα σε υδρευτικές γεωτρήσεις ύψους 900.000€ από ΥΠΕΣ και ΕΣΠΑ, διασύνδεση Βιολογικών Κορινού-Κατερίνης 1.540.000€(που δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό αφού δεν εγκρίθηκε η δημοπράτηση) ,πληρωμές περατωμένων μελετών από δεκαετίες 248.000,παιδικών χαρών 234.000€(θετικό),αρδευτικής διώρυγας στο Αιγίνιο 70.000€(αν πληρώσουν το σχετικό τέλος), υποστηρικτικές υπηρεσίες ωρίμανσης-διαχείρησης έργων(που η διοίκηση διευκρινίζει ότι είναι μελέτες,χωρίς να γίνεται κατανοητό γιατί δεν αναφέρονται ως τέτοιες), αποκατάσταση ζημιών από ΥΠΕΣ 180.000€(ποιές;), και περίπου 420.000 σε επισκευές και μικρά έργα αόριστα χωρίς τίτλο.
      Χωρίς να αμφισβητούμε την ωφελιμότητα των έργων αυτών επισημαίνουμε για άλλη μια φορά την απουσία ένταξης σε σχέδιο  και την έλλειψη συγκεκριμενοποίησης αντικειμένου των τελευταίων δύο ποσών .Δέν αναφέρονται σημαντικότατες κατά την γνώμη μας δράσεις στην βελτίωση της διοίκησης, στίς υποδομές( οδοποιίας ,εμποροπανήγυρης ,αγροτικής ζωής κλπ, στην διαχείρηση απορριμμάτων όπου ενέκρινε το ΔΣ σχέδιο διαχείρησης (μπλέ κάδοι-πράσινα σημεία-απόθεση αδρανών κλπ),στην περιαστική καταπολέμηση κουνουπιών ,στον πολιτισμό(ΠΚ Αιγινίου ,Πολύκεντρο Αιγινίου, κτίρια τοπικών κοινοτήτων ,βιβλιοθήκες κλπ),στις ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων και πολλές άλλες .Θα μπορούσαν με μικρά έστω ποσά να αναφερθούν τέτοιες συγκεκριμένες δράσεις. Όμως επιλέγεται για άλλη μια φορά το «θα δούμε στην πορεία» που παραπέμπει σε δαπάνες ανάλογα με την πίεση του κοντινού περιβάλλοντος ,ελάχιστου οφέλους ,χωρίς συνεκτικότητα και προοπτική.
    Επι πλέον και πάλι δεν υπήρξε κοινωνική διαβούλευση(πέραν της υποχρεωτικής εκ του νόμου βιαστικής συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης).Δεν έγιναν συνελεύσεις πολιτών στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες ,ούτε ζητήθηκε η άποψή τους , δεν λειτούργησαν θεματικές συμμετοχικές διαδικασίες, δεν υπήρξε συνεργασία με μαζικούς φορείς
   Η άποψη της Δημοτικής Διοίκησης όπως φαίνεται ,είναι ότι τα γνωρίζουν όλα αυτοί και οι πολίτες δεν χρειάζεται να ερωτούνται ούτε να κρίνουν και να προτείνουν. Στις εκλογές και μόνο τότε εκφράζονται…
Αιγίνιο 4-9-17

Η ΣΕ