Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Λάθος οι τοπικές αρμοδιότητες αντιδημάρχωνΜε κάθε ειλικρίνεια κατ’αρχήν ευχόμαστε στην νέα Δημοτική Αρχή καλή επιτυχία στο έργο της, στο οποίο δεσμευόμαστε να συμβάλουμε όσο μπορούμε στα πλαίσια του ρόλου και των καθηκόντων μας.
Ουσιαστικό ζήτημα επόμενων συνεδριάσεων θα είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού 2015.   Προτείνουμε λοιπόν να μην επαναληφθεί η τυπική, χωρίς διαβούλευση διαδικασία του τεχνικού προγράμματος, αλλά να είναι μοναδικό θέμα σε Δ.Σ. με αρκετό χρόνο διαβούλευσης στην αρμόδια επιτροπή στις Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες  και στους κοινωνικούς φορείς.
Παρατηρούμε επίσης την επανάληψη του λάθους της προηγούμενης διοίκησης για τοπικές αρμοδιότητες σε αντιδημάρχους.  Αυτό δημιουργεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων με τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και προτείνουμε να καταργηθεί: Μόνο θεματικές αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους.
Για άλλο ένα καλοκαίρι δεκάδες χιλιάδες ευρώ δόθηκαν σε ενοίκιο ηχητικών εγκαταστάσεων σε εκδηλώσεις, ποσό πολλαπλάσιο της αξίας τους.  Νομίζουμε ότι η απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού και η λειτουργία τους με εκπαιδευμένους δημοτικούς υπαλλήλους θα επέφερε εξοικονόμηση πόρων αλλά και καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων.
Τονίζουμε τέλος κάτι θετικό: Οι σχολικές επιτροπές, παρά το ότι δεν υποχρεούνταν νομικά, έκαναν προσλήψεις καθαριστών με πολύ καλό αντικειμενικό τρόπο, καθορίζοντας μοριοδότηση κριτηρίων.  Ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις (δίμηνες συμβάσεις, υδρονομείς κ.λπ.) . 

                                                                                            Αιγίνιο 22-9-14
                                                                              Για την Δημοτική Παράταξη
                                                                                          Γιώργος Γκαϊντατζής
                                                                                         Δημοτικός Σύμβουλος
                                                                                Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο Πύδνας - Κολινδρού                                                                            Προς:Δήμο Πύδνας-Κολινδρού

1)       Στον σημαντικότατο για την περιοχή τομέα της οστρακοκαλλιέργειας ερωτάται η Διοίκηση για το πώς βοηθάει ο Δήμος το έργο των μυδοκαλλιεργητών, αν μεριμνά και υλοποιεί την είσπραξη των μισθωμάτων, αν συνεργάζεται και επιβλέπει για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων (βυθός, πλωτήρες, δίχτυα, πλύση) και αν ασκεί πολιτική πίεση για την υλοποίηση του θεσμικούς πλαισίου της Π.Ο.Α.Υ.
2)       Στο έργο αποχέτευσης της Δ.Ε. Μεθώνης ερωτάται η Διοίκηση ως επιβλέπουσα αρχή αν υλοποιήθηκε η εκ της σύμβασης δέσμευση για την ορθή διαχείρηση των αδρανών υπολημάτων εκσκαφής.


                                                                                          Αιγίνιο 22-9-14
                                                                                          Γιώργος Γκαϊντατζής
                                                                                         Δημοτικός Σύμβουλος
                                                                                     Δήμου Πύδνας-Κολινδρού