Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Πελατειακές προσλήψεις και συνεχιζόμενη Δημοτική αδράνεια για το Πολύκεντρο Αιγινίου που «ανήκει» στους …Προσκόπους

Δυστυχώς η Δημοτική διοίκηση και στο ζήτημα των προσλήψεων υδρονομέων και «διμηνιτών»(δίμηνη απασχόληση για δήθεν έκτακτες ανάγκες) ακολουθεί το κακό παράδειγμα των  προηγουμένων .Πρόσληψη με απλή απόφασή της, χωρίς κριτήρια, δηλαδή με αδιαφανή πελατειακή διαδικασία. Για άλλη μια φορά καταγγέλλουμε την πολιτική αυτή και προτείνουμε: Ανακοινώσιμα μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια για επιλογή απασχολουμένων στον Δήμο έστω και για μια ώρα.
    Σε ότι αφορά πάντως το θέμα των ρυζοκαλλιεργειών θεωρούμε θετικό στοιχείο την συγκρότηση επιτροπής που εργάστηκε και πρότεινε μέτρα για την οριοθέτησή της και την πορεία ένταξής της στο Δημοτικό αρδευτικό δίκτυο.
  Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να εκφράσουμε την άποψή μας για τα εξής:
           -Με δύο τελευταία εντάλματα ο Δήμος πλήρωσε 5000€ στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ)για το Πολύκεντρο στην περιοχή Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγινίου, στους οποίους ανήκει με απόφαση του χουντικού Δημοτικού Συμβουλίου Αιγινίου που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση προηγούμενων χρόνων, όπου απουσίαζε ο Δήμος. Για άλλη μια φορά καλούμε τον Δήμο να ξεφύγει από την εξοργιστική αδράνειά του στο ζήτημα και να κινηθεί νομικά(ακύρωση του παράνομου και κατάπτυστου συμβολαίου των διορισμένων της χούντας ή πολιτικά να ζητήσει από το αρμόδιο εποπτεύον του ΣΕΠ Υπουργείο  να επιβάλλει  απόφαση επιστροφής του κτιρίου στον Δήμο και τους πολίτες που ανήκει.
-Αποφασίστηκε νέα αγορά πράσινων κάδων απορριμμάτων κόστους 15000€.Προτείνουμε και πάλι να είναι χρώματος μπλε με παράλληλες Δημοτικές ενέργειες ενίσχυσης και διεύρυνσης του απαξιωμένου προγράμματος ανακύκλωσης.
- Θετικό γεγονός υπήρξε η σύσκεψη ενημέρωσης –συζήτησης για την Δημοτική Μουσική Σχολή. Θεωρούμε όμως ότι παρά τις εξηγήσεις για γραφειοκρατικά εμπόδια και για ευθύνες των προκατόχων, υπήρξε αδράνεια της διοίκησης-που ελπίζουμε να μην επαναληφθεί αφού καθυστέρησε πολλούς μήνες η πληρωμή μουσικοδασκάλων ,δεν λειτούργησε διοικητική υποστήριξη και έμεινε το κτίριο χωρίς καθαριότητα και θέρμανση.
-Εκφράζουμε την απορία μας :Πολύ συχνά γίνονται δαπάνες για φωτογραφική-βιντεοσκοπική κάλυψη της τάξης των πεντακοσίων και πλέον €. Τόσες φωτογραφίες και βίντεο  σε τι αποσκοπούν ,και γιατί για ιστορικούς λόγους δεν καταγράφονται τα δημοτικά γεγονότα από έναν δημοτικό υπάλληλο με μια απλή συσκευή κινητού;
-Το αντλιοστάσιο αποχέτευσης στην παραλία της Μεθώνης κατασκευάστηκε και θα γκρεμιστεί λόγω μελετητικής αστοχίας .Θεωρούμε δεδομένο το ότι θα καταλογιστούν ευθύνες και η δαπάνη δεν θα βαρύνει τους πολίτες.
Τέλος προτείνουμε:
-Την με πρωτοβουλία του Δήμου ίδρυση και λειτουργία Ένωσης Συλλόγων Γονέων των σχολείων
-Την μελέτη κυκλοφοριακής σηματοδότησης, και σήμανσης ενημέρωσης –προορισμών και την ένταξη σχετικού έργου στον Δημοτικό προγραμματισμό
-Την έντονη δραστηριοποίηση του Δήμου για γρήγορη αποπεράτωση και λειτουργία του Μουσείου (και όχι μουσειακής αποθήκης) Μακρυγιάλου.
                                                                                                         Αιγίνιο 5-5-15
                                                                                                     Για την Παράταξη
                                                                                                     Γιώργος Γκαϊντατζής