Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Κλειστές Δημοτικές βιβλιοθήκες- κλειστά παράθυρα στη ζωή

ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

   Στον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού υπάρχουν οι εξής βιβλιοθήκες:
  1)Του Καταχά, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας ,που ανήκει στον Δημοτικό Φορέα Πολιτισμού Αθλητισμού Οικογενειακής Υποστήριξης(ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ). Έχει περίπου 10.000 βιβλία και λειτουργεί με την ευθύνη του εθελοντή Παναγιώτη Ιωακειμίδη στις εργάσιμες μέρες και ώρες.
   2)Του Κολινδρού στο κτίριο της Δημοτικής βιβλιοθήκης και ΚΕΠ που ανήκει στον ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ με περίπου 5.000 βιβλία, η οποία,  αφού ήταν κλειστή για χρόνια, λειτουργεί προσωρινά με εποχικό υπάλληλο,(μέχρι τον Ιανουάριο) Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9,00-12,30 το πρωί.
  3)Του Αιγινίου στο κτίριο της Δημοτικής βιβλιοθήκης που ανήκει στον ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ με περίπου 5.000 βιβλία , η οποία,  αφού ήταν κλειστή για χρόνια, λειτουργεί προσωρινά με εποχικό υπάλληλο,(μέχρι τον Ιανουάριο) Δευτέρα-Τετάρτη 9,00-12,30 το πρωί.
  4)Της Σφενδάμης στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας που δεν ανήκει στον ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ γιατί αποτελούσε Νομικό πρόσωπο πριν τον «ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ». Έχει περίπου 4.000 βιβλία και λειτουργεί με την ευθύνη του εθελοντή Μίμη Κασαπίδη δύο φορές τη βδομάδα από δύο ώρες.
  5) Της Μεθώνης (νεοσύστατη) στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας που δεν ανήκει στον ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ. Έχει περίπου 700 βιβλία και λειτουργεί με την ευθύνη 2 εθελοντριών το απόγευμα της Παρασκευής.
  Υπάρχουν βέβαια και άλλες βιβλιοθήκες σε σχολεία και σε Πολιτιστικούς συλλόγους που λειτουργούν και εξοπλίζονται με ευθύνη τους.
  Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι Δημοτικές βιβλιοθήκες είναι ουσιαστικά ανενεργές. Του Κολινδρού και του Αιγινίου ανοίγουν λίγες και ακατάλληλες ώρες για το κοινό και αυτό θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο. Μετά θα κλείσουν και πάλι.
·         Η πρότασή μας είναι:
  1)Να ανοίγουν όλες μόνιμα, έστω λίγες ώρες και πάντως οπωσδήποτε απογευματινές ώρες, με ευθύνη Δημοτικών υπαλλήλων. Μπορεί στη λειτουργία τους  να συμμετέχουν και εθελοντές.
  2)Να ενταχθούν στον Δημοτικό Φορέα και οι Βιβλιοθήκες Σφενδάμης και Μεθώνης.
 3)Να ιδρυθούν και άλλες στα κτίρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
  3)Να εμπλουτίζονται με ετήσια κονδύλια –μικρά έστω -με βιβλία και λοιπό εξοπλισμό.
  4)Να οργανωθούν ηλεκτρονικά και να δικτυωθούν μεταξύ τους όπως και με άλλους σχετικούς φορείς.
  5)Με οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων και επισκέψεις σχολείων και άλλων φορέων να αποκτήσουν ζωή και να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα.
    Όλα αυτά βέβαια και πολλά άλλα που μπορούν να γίνουν, θα υλοποιηθούν αν αντιληφθεί ο Δήμος το πόσο σπουδαίο ζήτημα είναι η λειτουργία των Δημοτικών βιβλιοθηκών. Ότι είναι για τους δημότες παράθυρα στη ζωή που δεν δικαιούμαστε να τα έχουμε κλειστά.
4-10-17

H  Γενική Συνέλευση

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Βόρεια Πιερία Δημοκρατία και Ανάπτυξη
Τεχνικό Πρόγραμμα φτωχό, αποσπασματικό, χωρίς διαβούλευση
       Εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 31-8-17 το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού ύψους 3.600.000€.Πρόκειται για έργα σε υδρευτικές γεωτρήσεις ύψους 900.000€ από ΥΠΕΣ και ΕΣΠΑ, διασύνδεση Βιολογικών Κορινού-Κατερίνης 1.540.000€(που δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό αφού δεν εγκρίθηκε η δημοπράτηση) ,πληρωμές περατωμένων μελετών από δεκαετίες 248.000,παιδικών χαρών 234.000€(θετικό),αρδευτικής διώρυγας στο Αιγίνιο 70.000€(αν πληρώσουν το σχετικό τέλος), υποστηρικτικές υπηρεσίες ωρίμανσης-διαχείρησης έργων(που η διοίκηση διευκρινίζει ότι είναι μελέτες,χωρίς να γίνεται κατανοητό γιατί δεν αναφέρονται ως τέτοιες), αποκατάσταση ζημιών από ΥΠΕΣ 180.000€(ποιές;), και περίπου 420.000 σε επισκευές και μικρά έργα αόριστα χωρίς τίτλο.
      Χωρίς να αμφισβητούμε την ωφελιμότητα των έργων αυτών επισημαίνουμε για άλλη μια φορά την απουσία ένταξης σε σχέδιο  και την έλλειψη συγκεκριμενοποίησης αντικειμένου των τελευταίων δύο ποσών .Δέν αναφέρονται σημαντικότατες κατά την γνώμη μας δράσεις στην βελτίωση της διοίκησης, στίς υποδομές( οδοποιίας ,εμποροπανήγυρης ,αγροτικής ζωής κλπ, στην διαχείρηση απορριμμάτων όπου ενέκρινε το ΔΣ σχέδιο διαχείρησης (μπλέ κάδοι-πράσινα σημεία-απόθεση αδρανών κλπ),στην περιαστική καταπολέμηση κουνουπιών ,στον πολιτισμό(ΠΚ Αιγινίου ,Πολύκεντρο Αιγινίου, κτίρια τοπικών κοινοτήτων ,βιβλιοθήκες κλπ),στις ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων και πολλές άλλες .Θα μπορούσαν με μικρά έστω ποσά να αναφερθούν τέτοιες συγκεκριμένες δράσεις. Όμως επιλέγεται για άλλη μια φορά το «θα δούμε στην πορεία» που παραπέμπει σε δαπάνες ανάλογα με την πίεση του κοντινού περιβάλλοντος ,ελάχιστου οφέλους ,χωρίς συνεκτικότητα και προοπτική.
    Επι πλέον και πάλι δεν υπήρξε κοινωνική διαβούλευση(πέραν της υποχρεωτικής εκ του νόμου βιαστικής συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης).Δεν έγιναν συνελεύσεις πολιτών στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες ,ούτε ζητήθηκε η άποψή τους , δεν λειτούργησαν θεματικές συμμετοχικές διαδικασίες, δεν υπήρξε συνεργασία με μαζικούς φορείς
   Η άποψη της Δημοτικής Διοίκησης όπως φαίνεται ,είναι ότι τα γνωρίζουν όλα αυτοί και οι πολίτες δεν χρειάζεται να ερωτούνται ούτε να κρίνουν και να προτείνουν. Στις εκλογές και μόνο τότε εκφράζονται…
Αιγίνιο 4-9-17

Η ΣΕ

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Ανύπαρκτες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Ρημάζει ο Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγινίου      Κατά τη γνώμη μας οι Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες είναι πάρα πολύ σημαντικά κύταρα δημοκρατίας. Θα πρέπει να συνεδριάζουν τακτικά (τουλάχιστον κάθε μήνα σύμφωνα με τον νόμο),με ανακοινώσεις σε κοινωνικούς χώρους,στο διαδίκτυο και στην Δημοτική ιστοσελίδα, με συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων και με πλούσια θεματολογία για το σύνολο των ζητημάτων του κάθε οικισμού. Αντ’ αυτού συνεδριάζουν άγνωστο πότε και πώς, χωρίς γνωστοποίηση στην κοινωνία και  γενικά είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αφού ούτε στις συνεδριάσεις του ΔΣ του Δήμου έχουν ουσιαστική συμμετοχή. Θέσαμε λοιπόν το θέμα αυτό στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-5-17 και  απάντηση της διοίκησης δεν υπήρξε. Η σιωπή τους προς απάντησή μας και οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες στην ανυπαρξία…
      Θέσαμε επίσης το θέμα των κτιρίων και του χώρου του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγινίου που ρημάζουν. Προτείναμε τον στοιχειώδη έστω καθαρισμό του και την αξιοποίηση κτιρίων  σε συνεργασία με τον ΟΣΕ- όπου ανήκει - κυρίως για πολιτιστικές δράσεις.
Ελπίζουμε σε σχετικές ενέργειες.
                                                                                31-5-17

                                                                                 Η   Σ.Ε

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Βόρεια Πιερία Δημοκρατία και Ανάπτυξη

Εκποίηση δημοτικής τάφρου (ρέματος!) και στασιμότητα στο «φάντασμα» του Πολιτιστικού Κέντρου  Αιγινίου
Κάλεσμα της παράταξης για δράσεις για τις κλειστές δημοτικές βιβλιοθήκες

Στη συνεδρίαση του στις 26-4-17 το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Πύδνας- Κολινδρού  κατ’ αρχήν ασχολήθηκε με το γεγονός ότι στο Μακρύγιαλο την 21η Απριλίου 2017 ακούστηκαν από μεγάφωνο χουντικά εμβατήρια. Το Συμβούλιο καταδίκασε ομόφωνα το προκλητικό συμβάν ως προσβολή των δημοκρατικών αισθημάτων των συμπολιτών μας. 
Εν συνεχεία έγινε αποδεκτή η επί πλέον χρηματοδότηση του δήμου με το ποσό των 770.000€ από το ΥΠ.ΕΣ: 180.000€ για καταστροφές από θεομηνίες, 110.000€ για αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας και 480.000€ για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις. Θετική ήταν επίσης και η ένταξη στο Ε.Π της Κεντρικής Μακεδονίας της προμήθειας και τοποθέτησης φίλτρου για καθαρισμό του νερού από το μαγγάνιο στα Αλώνια, που εδώ και πολλά χρόνια υποφέρουν από το κακής ποιότητας υδρευτικό νερό. 
   Πέρα από αυτά τα θετικά, δυστυχώς, η δημοτική διοίκηση εισηγήθηκε και έλαβε μια λανθασμένη απόφαση. Την εκποίηση οικοπεδικής δημοτικής έκτασης που είναι χαρακτηρισμένη με την διανομή του 1955 ως «τάφρος»! Πρόκειται για τμήμα που ως το 2006 ήταν δενδροφυτεμένο, λειτουργεί με βάση την διαμόρφωση του εδάφους ως ρέμα και σήμερα είναι αυθαιρέτως αποψιλωμένο, κατειλημμένο και δομημένο! Προτείναμε την απόρριψη της πρότασης και την αποκατάσταση της δενδροφύτευσης και της φυσικής του μορφής, επειδή είναι αυτονόητο ότι τα ρέματα δεν κτίζονται, αλλά η απόφαση ελήφθη με μόνη αρνητική ψήφο τη δική μας. Πρόκειται για περιβαλλοντικό σφάλμα και καλούμε την διοίκηση να το διορθώσει, ανακαλώντας την απόφαση της.
    Προ ημερήσιας διάταξης  θέσαμε και πάλι το ζήτημα του Πνευματικού Κέντρου Αιγινίου που είναι γιαπί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Ρωτήσαμε αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης. H απάντηση ήταν ότι «συντάσσεται μελέτη για αναζήτηση προγράμματος χρηματοδότησης». Δηλαδή, απ’ ότι καταλάβαμε, για πολλά χρόνια ακόμα δεν θα έχουμε μια αξιοπρεπή στέγη πολιτισμού στην έδρα του δήμου μας.

   Τέλος καλούμε όσους ενδιαφέρονται, να συμμετάσχουν σε ομάδα εργασίας της παράταξής μας με θέμα «Κλειστές Δημοτικές Βιβλιοθήκες-Κλειστά Παράθυρα στη Ζωή» με σκοπό την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και την αναζήτηση λύσεων. Επιδίωξη μας είναι μια εκδήλωση σε κάποια από τις βιβλιοθήκες μας μέχρι το τέλος Μαΐου. Όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
                                                                                                               Αιγίνιο 28 – 4 – 17  

                                                                                           Η Συντονιστική Επιτροπή

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Πελατειακές προσλήψεις και συνεχιζόμενη Δημοτική αδράνεια για το Πολύκεντρο Αιγινίου που «ανήκει» στους …Προσκόπους

Δυστυχώς η Δημοτική διοίκηση και στο ζήτημα των προσλήψεων υδρονομέων και «διμηνιτών»(δίμηνη απασχόληση για δήθεν έκτακτες ανάγκες) ακολουθεί το κακό παράδειγμα των  προηγουμένων .Πρόσληψη με απλή απόφασή της, χωρίς κριτήρια, δηλαδή με αδιαφανή πελατειακή διαδικασία. Για άλλη μια φορά καταγγέλλουμε την πολιτική αυτή και προτείνουμε: Ανακοινώσιμα μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια για επιλογή απασχολουμένων στον Δήμο έστω και για μια ώρα.
    Σε ότι αφορά πάντως το θέμα των ρυζοκαλλιεργειών θεωρούμε θετικό στοιχείο την συγκρότηση επιτροπής που εργάστηκε και πρότεινε μέτρα για την οριοθέτησή της και την πορεία ένταξής της στο Δημοτικό αρδευτικό δίκτυο.
  Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να εκφράσουμε την άποψή μας για τα εξής:
           -Με δύο τελευταία εντάλματα ο Δήμος πλήρωσε 5000€ στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ)για το Πολύκεντρο στην περιοχή Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγινίου, στους οποίους ανήκει με απόφαση του χουντικού Δημοτικού Συμβουλίου Αιγινίου που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση προηγούμενων χρόνων, όπου απουσίαζε ο Δήμος. Για άλλη μια φορά καλούμε τον Δήμο να ξεφύγει από την εξοργιστική αδράνειά του στο ζήτημα και να κινηθεί νομικά(ακύρωση του παράνομου και κατάπτυστου συμβολαίου των διορισμένων της χούντας ή πολιτικά να ζητήσει από το αρμόδιο εποπτεύον του ΣΕΠ Υπουργείο  να επιβάλλει  απόφαση επιστροφής του κτιρίου στον Δήμο και τους πολίτες που ανήκει.
-Αποφασίστηκε νέα αγορά πράσινων κάδων απορριμμάτων κόστους 15000€.Προτείνουμε και πάλι να είναι χρώματος μπλε με παράλληλες Δημοτικές ενέργειες ενίσχυσης και διεύρυνσης του απαξιωμένου προγράμματος ανακύκλωσης.
- Θετικό γεγονός υπήρξε η σύσκεψη ενημέρωσης –συζήτησης για την Δημοτική Μουσική Σχολή. Θεωρούμε όμως ότι παρά τις εξηγήσεις για γραφειοκρατικά εμπόδια και για ευθύνες των προκατόχων, υπήρξε αδράνεια της διοίκησης-που ελπίζουμε να μην επαναληφθεί αφού καθυστέρησε πολλούς μήνες η πληρωμή μουσικοδασκάλων ,δεν λειτούργησε διοικητική υποστήριξη και έμεινε το κτίριο χωρίς καθαριότητα και θέρμανση.
-Εκφράζουμε την απορία μας :Πολύ συχνά γίνονται δαπάνες για φωτογραφική-βιντεοσκοπική κάλυψη της τάξης των πεντακοσίων και πλέον €. Τόσες φωτογραφίες και βίντεο  σε τι αποσκοπούν ,και γιατί για ιστορικούς λόγους δεν καταγράφονται τα δημοτικά γεγονότα από έναν δημοτικό υπάλληλο με μια απλή συσκευή κινητού;
-Το αντλιοστάσιο αποχέτευσης στην παραλία της Μεθώνης κατασκευάστηκε και θα γκρεμιστεί λόγω μελετητικής αστοχίας .Θεωρούμε δεδομένο το ότι θα καταλογιστούν ευθύνες και η δαπάνη δεν θα βαρύνει τους πολίτες.
Τέλος προτείνουμε:
-Την με πρωτοβουλία του Δήμου ίδρυση και λειτουργία Ένωσης Συλλόγων Γονέων των σχολείων
-Την μελέτη κυκλοφοριακής σηματοδότησης, και σήμανσης ενημέρωσης –προορισμών και την ένταξη σχετικού έργου στον Δημοτικό προγραμματισμό
-Την έντονη δραστηριοποίηση του Δήμου για γρήγορη αποπεράτωση και λειτουργία του Μουσείου (και όχι μουσειακής αποθήκης) Μακρυγιάλου.
                                                                                                         Αιγίνιο 5-5-15
                                                                                                     Για την Παράταξη
                                                                                                     Γιώργος Γκαϊντατζής

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Υποκρισία της «Αιγαίου» και κάλεσμα αγώνα για την κατάργηση των Διοδίων ΑιγινίουΤην Παρασκευή 6-2-15 είχε οριστεί δικάσιμος για την δίωξη οκτώ πολιτών της Β. Πιερίας λόγω «παράνομης κατάληψης διοδίων στις 20-10-13».  Πρόκειται για μια από τις διαδηλώσεις που είχαν γίνει και η επιτροπή πολιτών με συμμετοχή του τότε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γελαλή και του τότε Δημ. Συμβούλου (νυν Δημάρχου) κ. Λαγδάρη είχε ζητήσει από την Αστυνομία ημίωρη περίπου ελεύθερη διέλευση οχημάτων και ενημέρωση από τους πολίτες με έντυπα.
Το αίτημα μετά από συνεννόηση με την «Αιγαίου» και τον Εισαγγελέα, έγινε δεκτό όπως μας είπε η αστυνομία, (όπως και σ’όλες τις άλλες διαδηλώσεις) και αποχωρήσαμε μετά το τέλος του συμφωνημένου χρόνου.  Ήταν δηλαδή μια αδειοδοτημένη, νόμιμη και απολύτως ειρηνική έκφραση διαμαρτυρίας που δεν υπάρχει κανείς σοβαρός λόγος να ασκηθεί δίωξη.   Στη δίκη (αν γινόταν) ήταν αυτονόητη η αθώωσή μας και γι’αυτό η εταιρεία ζήτησε την αναβολή της.  Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου την αποδέχτηκε σε ένδειξη καλής θέλησης και φυσικά ζήτησε να αιτηθεί η αναβολή στις 9 μ.μ. πριν την έναρξη της διαδικασίας (είχαμε αριθμό σειράς 40), για να αποχωρήσει ο καθένας στις δουλειές του.  Δυστυχώς με έκπληξη είδαμε ότι ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας (αλήθεια ποιον ρόλο θα είχε αν γινόταν η δίκη;), το αρνήθηκε λέγοντας ότι «θα το ζητήσουμε όταν έρθει η σειρά μας», δηλαδή αργά το μεσημέρι.  Ήλπιζαν δηλαδή στην αναβολή λόγω ωραρίου για να μην «χρεωθούν» το σχετικό αίτημα, επιδεικνύοντας μέγιστη υποκρισία και αδιαφορώντας για την ταλαιπωρία των πολιτών.  Έδειξαν ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η συνέχιση της δίωξης προς εκφοβισμό των πολιτών.  (Η δίκη ανεβλήθη για τις 15-1-16).
Την Παρασκευή που μας έρχεται στις 13-2-15 θα γίνει άλλη δίκη, που έχει αναβληθεί επίσης πολλές φορές, για διαδηλώσεις στα διόδια Αιγινίου από τις 28-1-13 με κατηγορούμενους δεκάδες πολίτες.  Η Ελληνική δικαιοσύνη πιστεύουμε ότι θα αθωώσει τους κατηγορούμενους για ειρηνικές, αδειοδοτημένες και απολύτως νόμιμες διαδηλώσεις, αποτινάσσοντας το κλίμα φόβου. Ζητούμε από τους κατοίκους της Πιερίας να είναι εκεί, τονίζοντας ότι οι ειρηνικοί αγώνες του λαού δεν ποινικοποιούνται και οι διώξεις δεν μας φοβίζουν.
Ζητούμε επίσης:
-         Από την «Αιγαίου» να περιοριστεί αυστηρά στο συμβατικό της έργο και να σέβεται τους θεσμούς και το λαό της περιοχής.
-         Την κυβέρνηση να αντιληφθεί την απόλυτη ιδιαιτερότητα των διοδίων Αιγινίου με τις τραγικές συνέπειες στην ασφάλεια και την κοινωνική – οικονομική ζωή της περιοχής και να προχωρήσει άμεσα στην αναστολή λειτουργίας τους, στην πορεία κατάργησής τους μέσω της τροποποίησης της σχετικής σύμβασης.
-         Τους Βουλευτές και τους θεσμικούς μας εκπροσώπους να πάρουν πρωτοβουλίες άμεσα και αποτελεσματικά.
-         Τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού να ξεφύγει από την αδράνεια, και να προχωρήσει σε αγωνιστικές και πολιτικές ενέργειες.
-         Τον λαό της Πιερίας να βρίσκεται στα Δικαστήρια Κατερίνης στις 13-2-15 (9π.μ.) και να είναι έτοιμος για νέους αγώνες.

ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ
Η ΠΙΕΡΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ


                                                                                            Αιγίνιο 10-2-15
                                                                              Για την Δημοτική Παράταξη
                                                                                          Γιώργος Γκαϊντατζής
                                                                                         Δημοτικός Σύμβουλος
                                                                                Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Μελετάμε, ασκούμε κριτική, προτείνουμεΗ πορεία των Δημοτικών πραγμάτων και η στάση της παράταξης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ευρέως στην Συνέλευση που έγινε στις 3-12-14 στο Δημαρχείο.
Μετά από εισήγηση του Γιώργου Γκαϊντατζή και αφού έγινε συζήτηση διαπιστώθηκαν οι πολλές παραλήψεις της Δημοτικής αρχής στο οργανωτικό και λειτουργικό τομέα, καθώς και τα λάθη και η προχειρότητα στον προγραμματισμό αναγκαίων δράσεων που φάνηκαν και στην σύνταξη και έγκριση του προϋπολογισμού. 
Για όλα αυτά έχουμε τοποθετηθεί στο Δ.Σ. αλλά και έχουμε δημοσιεύσει τις απόψεις μας.  Οι παρεμβάσεις μας αυτές είναι πάντα αποτέλεσμα μελέτης και συνοδεύονται από προτάσεις που δυστυχώς επί του παρόντος δεν γίνονται δεκτές.
Επίσης εντοπίστηκε και η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, κάτι που καθιστά περισσότερο απαραίτητη την καθημερινή ουσιαστική παρουσία μας στα Δημοτικά δρώμενα.  Με βάση αυτά λοιπόν, αποφασίστηκε η κατανομή θεματικών αρμοδιοτήτων  σε μέλη και ομάδες εργασίας και η αποτελεσματική συλλογική μας λειτουργία με τον συντονισμό της Σ.Ε.
Επίσης επανεκλέχθηκε η προηγούμενη Σ.Ε. και αποφασίστηκε η πραγματοποίηση ανοικτής εκδήλωσης κοινωνικού διαλόγου καθώς και συνεστίασης το επόμενο διάστημα

                                                                                            Αιγίνιο 05-12-14
                                                                                                  Το Γραφείο Τύπου