Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Γιώργος Γκαϊντατζής στον Κολινδρό: «Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας είναι εφόδια ανάπτυξης και όχι αιτία εφησυχασμού και αδράνειας»Βρισκόμαστε σε περιοχή σταυροδρόμι μεγάλων οδικών αξόνων, με Σιδηροδρομικό δίκτυο, με μεγάλο λιμάνι και αεροδρόμιο κοντά.  Υπάρχουν ακτές, πεδιάδα και βουνό.  Με δυο λόγια ο Δήμος μας είναι προικισμένος από θέση και φύση.  Όμως απαιτούνται ακόμη κάποιες προϋποθέσεις που είναι οι σπουδαιότερες: Αναπτυξιακό σχέδιο, σύγχρονη οργάνωση και σχετικές πολιτικές δράσεις από τη Δημοτική Διοίκηση»», τόνισε ο Γιώργος Γκαϊντατζής σε συγκέντρωση σε καφέ του Κολινδρού στις 22-4-14.
Αναφέρθηκε επίσης σε πολλές άλλες πλευρές του δημοτικού προγράμματος, σε θέματα πολιτισμού, υγείας, αρχαιοτήτων, υποδομών κ.λπ. 
Η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε σειρά επίσης ζητημάτων, όπως η ανάγκη οικονομοτεχνική επάρκειας για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, η απαραίτητη συγκρότηση συνεργείου μικρών έργων –συντηρήσεων και άλλα. 


                                                                                              23/4/14
         Το γραφείο Τύπου

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Οι Προγραμματικές αρχές που εγκρίθηκανΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Α. Λειτουργία του Δήμου
1. Γενικές αρχές
Η Δημοτική διοίκηση:
Ø      Μελετά και αγωνίζεται για όλα τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, ακόμα και αν δεν ανήκουν στην στενή αρμοδιότητα της. 
Ø      Λειτουργεί με βάση τους θεσμοθετημένους κανόνες, προς όφελος του δήμου και της κοινωνίας, αγνοώντας πιέσεις που ασκούνται από συμφέροντα (ιδιωτικά, κομματικά κ.λπ.), χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη το προσωπικό ή πολιτικό κόστος.
Ø      Αγωνίζεται, μαζί με τους πολίτες, για δίκαια αιτήματα, όπως η αύξηση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διεύρυνση και προάσπιση της δημοκρατίας, η διαφάνεια και η ποιότητα ζωής. Συστράτευεται με όσους στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας διεκδικούν αύξηση των κρατικών χρηματοδοτήσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Ø      Αποφασίζει, σε συνεργασία με την κοινωνία, για τις γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης. Καθορίζει τους μακροπρόθεσμους και  βραχυπρόθεσμους στόχους της και θέτει προτεραιότητες. Γι’ αυτό απαιτείται ουσιαστική λειτουργία και διεύρυνση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας (λαϊκές συνελεύσεις, δημοψηφίσματα κ.λπ.).
Ø      Προγραμματίζει έγκαιρα και φροντίζει για την υλοποίηση του προγράμματος της με συνεπή εργασία και συνεχή αξιολόγηση των πεπραγμένων. Εκπονεί ενιαίο αλλά και κατά τομείς και οικισμούς πρόγραμμα ανάπτυξης, που επικαιροποιείται σε ανοικτές κοινωνικές διαδικασίες, με παρακολούθηση της υλοποίησης του και με τεκμηριωμένους απολογισμούς.
Ø      Δημιουργεί  θεσμούς διαφάνειας και διαρκούς ελέγχου της λειτουργία της  (δημοσίευση στο διαδίκτυο αποφάσεων, ενημερωτικό έντυπο, υποχρέωση γραπτών απαντήσεων σε αιτήματα δημοτών κ.λπ.). Αναθέτει έργα μόνο μετά από δημοσιευμένη ανοικτή διαδικασία.
Ø      Επιδιώκει ορθολογική εξοικονόμηση πόρων και είσπραξη τελών μετά από τη μέγιστη δυνατή μείωση για όσους πραγματικά αδυνατούν να πληρώσουν. Όχι στους ημετέρους που δεν πληρώνουν.
Ø      Αξιοποιεί την δημοτική περιουσία προς όφελος του συνόλου των δημοτών και καταπολεμά τις αυθαίρετες καταπατήσεις της.
2. Διοικητικές δομές
Ø      Επιβάλλεται η θεματική οργάνωση στις αρμοδιότητες των αιρετών, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα κι όχι την τήρηση τοπικιστικών ή πολιτικών ισορροπιών (π.χ. αντιδήμαρχος Παιδείας και όχι αντιδήμαρχος Αιγινίου). Οι έμμισθοι αιρετοί πρέπει να εργάζονται παραγωγικά, τουλάχιστον στο καθιερωμένο ωράριο των υπαλλήλων.
Ø      Απαιτείται Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο την παραγωγική λειτουργία του, που να δίνει  δυνατότητα συμμετοχής και παρεμβάσεων σε φορείς και πολίτες. Όχι σε χρονοβόρες διαδικασίες «καφενείου». 
Ø      Θέλουμε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες με πόρους και αρμοδιότητες, με τακτικές ανοικτές συνεδριάσεις, με αναζωογόνηση της παλιάς κοινότητας και του παλιού δήμου.  
Ø      Επιδιώκουμε διαρκή βελτίωση του οργανογράμματος του δήμου, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού και την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη. Απορρίπτουμε τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών για προσωπικές εξυπηρετήσεις.
Ø      Θέλουμε να ενεργοποιηθεί και στο Δήμο μας ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη, να λειτουργήσουν άτυπα τοπικά συμβούλια στα χωριά που δεν έχουν λόγω αριθμού κατοίκων και να συσταθεί Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, για να έχουν όλοι οι συνδημότες μας φωνή.
Ø      Προγραμματίζουμε τη δημιουργία δημοτικού συνεργείου μικρών έργων, ώστε καθημερινές βλάβες να αποκαθίστανται άμεσα και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Ø      Οραματιζόμαστε έναν Δήμο που θα εργάζεται εντατικά για το κοινό καλό, με σταθερή προσήλωση στις αρχές της δικαιοσύνης και της ισονομίας.

3. Οικονομική διαχείριση
Ø      Δεσμευόμαστε για:
·        διαφάνεια στο σύνολο της οικονομικής διαχείρισης,
·        ενοποίηση δαπανών και διενέργεια διαγωνισμών για το σύνολο των προμηθειών,  
·        δημοσίευση στο διαδίκτυο των προκηρύξεων και των αποτελεσμάτων,
·        κατάργηση όλων των «μαύρων ταμείων».  Τα πάντα πρέπει να πληρώνονται με τον προβλεπόμενο νόμιμο τρόπο και με  παραστατικά.
Ø      Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να τίθενται στόχοι, που ταξινομούνται με σειρά σημαντικότητας και προτεραιότητας.  Η ταξινόμηση αυτή να δεσμεύει τη διοίκηση που θα αγωνίζεται πια με συγκεκριμένους στόχους και πρόγραμμα.
Ø      Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι αντιγραφή του προηγούμενου.  Πρέπει κάθε χρόνο να σχεδιάζεται και να συγκροτείται με βάση τα πραγματικά δεδομένα, να   εκφράζει τους στόχους και τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής και να είναι ρεαλιστικός.
Ø      Οι συνεδριάσεις όλων των θεσμοθετημένων επιτροπών και συμβουλίων πρέπει να είναι ανοικτές, να  καταγράφονται και οι αποφάσεις τους  να δημοσιοποιούνται.  Στο διαδίκτυο πρέπει να αναρτώνται όλες οι δαπάνες του δήμου, ανά κατηγορία και προμηθευτή.
Ø      Επιβάλλεται η καταγραφή της περιουσίας του δήμου και η συνεχής διερεύνηση για την αποδοτικότερη αξιοποίησή της. Οι καταπατητές και όσοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους να  εκπίπτουν   και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ø      Είναι όρος επιβίωσης του Δήμου η διερεύνηση τρόπων αύξησης των πόρων του, χωρίς αύξηση των τελών σε βάρος του συνόλου.
Ø      Δεσμευόμαστε για συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και εξορθολογισμό των δαπανών, με στόχο τη μείωση των εξόδων, προς όφελος των δημοτών και του Δήμου.

Β. Ποιότητα ζωής
1.  Διαχείριση απορριμμάτων – λυμάτων
Πρόκειται για μια από τις κυριότερες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήμων και για ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα. Σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής και την δημόσια υγεία. Δεν αρκεί να ακολουθούμε τη συνήθεια. Απαιτείται να δούμε το πρόβλημα με σύγχρονο τρόπο και να το αντιμετωπίσουμε συνολικά.
Ø      Προτεραιότητα μας είναι
·        η εφαρμογή και βελτίωση του κανονισμού καθαριότητας και η ενημέρωση των πολιτών για την τήρηση του,
·        η οργάνωση ευέλικτης  και αποτελεσματικής υπηρεσίας καθαριότητας.
·        ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων στα όρια που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Γι’ αυτό χρειάζεται και διαρκής προσπάθεια για ενημέρωση των πολιτών, ώστε σταδιακά να αλλάξει η νοοτροπία μας και να γίνει η ανακύκλωση προσωπική υπόθεση του καθενός μας.
Ø      Στοχεύουμε  στον τερματισμό  της ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων  και την πλήρη αποκατάσταση όλων των παράνομων σκουπιδότοπων.
Ø      Προτείνουμε να καθοριστούν χώροι για συγκέντρωση και μεταφόρτωση αδρανών υλικών (μπάζων) και να διερευνηθεί η δυνατότητα για δημιουργία μονάδας αξιοποίησης τους σε συνεργασία με τους άλλους δήμους του νομού μας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ø      Σκοπός μας είναι να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της διαχείρισης ειδικών απορριμμάτων (ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτρονικά, μπαταρίες κ.λπ.) με βάση την κείμενη νομοθεσία και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Απαραίτητη είναι και η  διαχείριση επικίνδυνων απορριμμάτων (π.χ. συσκευασίες φυτοφαρμάκων), με υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους.
Ø      Επιδιώκουμε:
·        Την σωστή λειτουργία και την επέκταση των δικτύων αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς.  Να προχωρήσουν και να βελτιωθούν οι μελέτες που υπάρχουν και να γίνουν νέες μελέτες για τους οικισμούς που δεν υπάρχουν.
·        Την πλήρη λειτουργία των σταθμών βιολογικού καθαρισμού.
2. Ύδρευση
Το μεγαλύτερο, ίσως, πρόβλημα του δήμου μας. Τόσο η ποσότητα του νερού, όσο και η ποιότητα του δεν είναι ικανοποιητικές, ιδίως σε ορισμένους ημιορεινούς οικισμούς. Πολλοί συνδημότες μας, σε συνθήκες οικονομικής κρίση καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη.  Δεσμευόμαστε για τα ακόλουθα:
Ø      Μέριμνα για επάρκεια νερού, διαρκής έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας του σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.  
Ø      Εφαρμογή και βελτίωση του κανονισμού ύδρευσης. Οργάνωση της Δημοτικής Υπηρεσίας  Ύδρευσης με στόχο τη σύγχρονη λειτουργία της και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Δημοτών. 
Ø      Λεπτομερής καταγραφή όλων των υπαρχόντων υποδομών, των τεχνικών – ποιοτικών χαρακτηριστικών και των προβλημάτων τους και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για κοστολογημένες βελτιώσεις.
Ø      Συντήρηση των πηγών και των γεωτρήσεων και προγραμματισμός για σταδιακή αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων στα δίκτυα ύδρευσης.
Ø      Κοστολόγηση των υπηρεσιών με βάση την δύσκολη οικονομική συγκυρία και την αρχή  της δίκαιης κατανομής των βαρών, στη λογική της ανταποδοτικότητας και της βιωσιμότητας της υπηρεσίας. Στόχος η μεγαλύτερη δυνατή μείωση των τελών.
Ø      Πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης με χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που κληροδότησαν οι προηγούμενες διοικήσεις του δήμου.
Ø      Αποτελεσματικές ενέργειες, σύμφωνα με το νόμο, για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και τήρηση σχετικού συστήματος ελέγχου με πρόβλεψη προθεσμιών, διευκολύνσεων, διακανονισμών, διακοπών και διεκδικήσεων.
Ø      Προσπάθεια για ουσιαστική λειτουργία του Συνδέσμου και αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων του φράγματος της Μόρνας. Στην ανάγκη να εξετάσουμε την διάλυση του Συνδέσμου και την δημιουργία προγραμματικής διαδημοτικής σύμβασης.
3.  Περιβάλλον
Η προστασία του δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά είναι όρος επιβίωσης, κυρίως των μελλοντικών γενεών. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην υποβάθμιση του και να λέμε ότι θα αντιμετωπίσουμε  τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όταν θα είναι καλύτερες οι συνθήκες. Επιβάλλονται άμεσα:
Ø      Η στενή παρακολούθηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών και η άσκηση καθημερινής πολιτικής πίεσης για έγκαιρη έναρξη, διεύρυνση και συνεχή βελτίωσή του.
Ø      Η οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας πρασίνου για συντηρήσεις και αναβάθμισή πλατειών,  παιδικών χαρών και πάρκων.
Ø      Δενδροφυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους και διαρκής διεύρυνση χώρων πρασίνου.
Ø      Η προστασία και ανάδειξη των υγροτόπων μας.
Ø      Η προστασία και καθαριότητα των παραλιών και της θάλασσας μας.
Ø      Η οριοθέτηση των δασών του Δήμου και ένα σχέδιο διαχείρισης,  προστασίας και ανάδειξης τους.
Ø      Η διαρκής προσπάθεια για έλεγχο της  λαθροϋλοτομίας και η αξιοποίηση του θεσμού των εθελοντών δασοπυροσβεστών.
Ø      Η ανάδειξη των προβλημάτων του Αλιάκμονα, ο αγώνας για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που μεταφέρει η τάφρος 66, ο καθαρισμός και η αξιοποίηση του παραποτάμιου δάσους για αναψυχή. 
Ø      Ένα δίκτυο χώρων αναψυχής και πρασίνου και η σύνδεση του με ποδηλατόδρομους.
Ø      Ο ουσιαστικός έλεγχος και η επιβολή άμεσων  κυρώσεων για την καταπάτηση δημόσιων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες κ.λπ.)

Γ. Υποδομές και συγκοινωνία
Η γεωγραφική  θέση του δήμου μας είναι ένα από τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα : δίπλα σε εθνικές  οδούς, με σιδηροδρομική γραμμή, κοντά σε μεγάλο  λιμάνι και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό το πλεονέκτημα τείνει να γίνει   η αχίλλειος πτέρνα μας με τα πολλαπλά διόδια που μας πολιορκούν. Ο Δήμος μας πρέπει να αγωνιστεί για να εκμεταλλευτεί τα θετικά και να  εκμηδενίσει τα αρνητικά.  Ειδικότερα:
1.  Προαστιακός
Ø      Αγώνας για τη λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού στο Αιγίνιο και δημιουργία στάσης στο Μακρύγιαλο, σύμφωνα με τη μελέτη που ήδη υπάρχει.
Ø      Προσπάθεια εκμετάλλευσης της παλιάς σιδηροδρομική γραμμής για λόγους αναψυχής και τουρισμού.
2. Οδικά δίκτυα
Ø      Θέλουμε τον  Δήμο να πρωταγωνιστεί, με κάθε τρόπο, στον αγώνα για την κατάργηση των διοδίων του Αιγινίου.
Ø      Συντήρηση δρόμων εντός των οικισμών από συνεργείο του Δήμου.  Σήμανση και διαγράμμιση σε όλους τους δρόμους και βελτίωση της διαδημοτικής οδοποιίας. 
Ø      Πίεση στην αντιπεριφέρεια και την περιφέρεια για επαρκή συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου. 
Ø      Παρακάμψεις της Παλιάς Εθνικής Οδού και των επαρχιακών δρόμων μέσα στους οικισμούς.
Ø      Συντήρηση και ασφαλτόστρωση της παλιάς γέφυρας του ΟΣΕ στον Αλιάκμονα (Μεγάλη Γέφυρα), ώστε να υπάρχει πρόσβαση για τους αγρότες και ένας προσιτός τρόπος  παράκαμψης των διοδίων.

3.  Συγκοινωνίες - Μεταφορές
Ø      Οργάνωση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας με προτεραιότητα τις ημέρες και τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Κέντρο Υγείας, Λαϊκές κ.λπ.)
Ø      Αστική συγκοινωνία μεταξύ οικισμών.
Ø      Επιδίωξη αστικής σύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη, με την οποία αποτελούμε ενιαία πολεοδομική ενότητα, σύμφωνα με το ρυθμιστικό σχέδιο που ισχύει.
Ø      Αγώνας για σύγχρονο κόμβος στην Νέα Εθνική Οδό.
Ø      Αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους των οικισμών.
Ø      Αγώνας για ίδρυση και λειτουργία του εμπορευματικού σταθμού στο Μακρύγιαλο.
4.  Λιμάνια
Ø      Πρωτοβουλίες για καθαριότητα και σωστή λειτουργία των αλιευτικών καταφυγίων Μεθώνης και Αλυκών.
Ø      Διερεύνηση της δυνατότητας  για κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Μακρύγιαλο.
Ø      Διερεύνηση της αναγκαιότητας και προώθηση του αιτήματος για δημιουργία επιβατικού – εμπορικού λιμανιού στις Αλυκές.

Δ. Τοπική Οικονομία
Θέλουμε το  Δήμος μας όχι απλό διεκπεραιωτή των γραφειοκρατικών υποθέσεων των δημοτών αλλά αναπτυξιακό εργαλείο, για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν αναπτυξιακές δυνατότητες σε συγκεκριμένους τομείς. Είναι έγκλημα σε βάρος , κυρίως, της νέας γενιάς  να χάνονται. Αναλυτικότερα:
1. Επενδύσεις
Ø      Απαιτείται διαρκής προσπάθεια για αξιοποίηση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία) και τον τουρισμό.
Ø      Πρέπει να μελετήσουμε και να προωθήσουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτήρια και σχολεία.
Ø      Να αξιοποιήσουμε την τοπικής προέλευσης βιομάζα (δάση, βαμβάκια, κλαδέματα κ.λπ.) με τη δημιουργία δημοτικής επιχείρησης για κατασκευή pellets.
Ø      Να καταγράψουμε και να αξιοποιήσουμε την αγροτική και αστική δημοτική περιουσία στο σύνολο της.
Ø      Να αξιοποιήσουμε τα λατομεία των Ρυακίων.
Ø      Να προχωρήσουμε σε πράξη εφαρμογές των επεκτάσεων σχεδίων πόλης που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα (π.χ. Μεθώνης). 
Ø      Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων μικρότερων δήμων (π.χ. κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας) και να  διερευνήσουμε τη δυνατότητα  για εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης των οικισμών μας.
2.  Αγροτικά
Ø      Σχεδιάζουμε τη λειτουργία  γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο, με κύρια αποστολή την ενημέρωση των αγροτών για δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα και την προώθηση νέων καλλιεργειών (ενεργειακά, αρωματικά φυτά κλπ.)  και της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι νέες συνθήκες απαιτούν επιστημονική και  οργανωτική στήριξη της κτηνοτροφίας, της δασοπονίας, της μελισσοτροφίας, της αλιείας, της οστρακοκαλλιέργειας, της ιχθυοκαλλιέργειας και όλων των άλλων παραγωγικών  δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα.
Ø      Ο Δήμος πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για να χαρακτηριστούν όσο πιο πολλά προϊόντα της περιοχής μας είναι δυνατό ως ΠΟΠ (προϊόντα ονομασίας προέλευσης) ή ΠΓΕ (προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης), με μεγάλες θετικές συνέπειες για το εισόδημα των παραγωγών. Επιβάλλεται να σχεδιάσουμε την προβολή των προϊόντων του τόπου μας και την διερεύνηση για αγορές στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες  του διαδικτύου.
Ø      Είναι πλέον όρος επιβίωσης της πρωτογενούς παραγωγής μας η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το νέο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. πολυλειτουρικό αγρόκτημα, οικοτεχνία, αγροτουρισμός, κτηνοτροφικές ζώνες, σχέδια βελτίωσης κ.ά.).  
Ø      Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για σταδιακή επίλυση του προβλήματος άρδευσης, σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια, με προτεραιότητα της ορεινές περιοχές (γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές, μικρά φράγματα,  προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για οικολογικούς τρόπους άρδευσης).
Ø      Είναι αναγκαία η στήριξη των πρωτοβουλιών που καταβάλουν ομάδες νέων αγροτών. Πρέπει να βοηθηθούν, για να μπορέσουν  να  αξιοποιήσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους νέους αγρότες.
Ø      Ο Δήμος μπορεί και πρέπει
·        να στηρίξει τους κτηνοτρόφους ώστε να μπορέσουν να πάρουν άδειες λειτουργίας και να αποκτήσουν  απαραίτητες υποδομές (ρεύμα, νερό),
·        να προστατεύσει τις εκτάσεις που είναι χαρακτηρισμένες ως λιβάδια από καταπατήσεις,
·        να ενισχύσει ομάδες κτηνοτρόφων για μονάδες καθετοποιημένης παραγωγής,
·        να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για  δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων.
Ø      Η έγκριση της περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Βόρειας Πιερίας) επιβάλλει στο  Δήμο, που εκ του νόμου συμμετέχει στο φορέα διαχείρισης της με το 50%, να καταβάλει κάθε προσπάθεια για ουσιαστική λειτουργία της, σε συνεργασία με το Σύλλογο Μυδοκαλλιεργητών, ώστε οι μυδοκαλλιέργειες της περιοχής να μετεγκατασταθούν και να βελτιωθούν αλλά και να εξαλειφθούν οι αυθαιρεσίες και η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ø      Ο Δήμος πρέπει να έχει λόγο στην διαχείριση του τεχνητού υφάλου, που κατασκευάζεται στη θαλάσσια περιοχή των Αλυκών.
Ø      Η συντήρηση και βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου πρέπει να είναι διαρκής.
Ø      Σε συνεργασία και διαβούλευση με τους αγροτικούς συλλόγους και τους συνεταιρισμούς είναι επιτέλους καιρός
·        να λυθεί  το θέμα του αναδασμού στο Αιγίνιο, αφού πρώτα αρθούν μελετητικά σφάλματα και αδικίες.
·        να οργανωθούν ενημερωτικές – επιμορφωτικές διαδικασίες για ζητήματα χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, υγιεινής και ασφάλειας.
3.  Μεταποίηση
Ø      Είναι αναγκαία η δημιουργία Γραφείου Στήριξης επενδύσεων και βιοτεχνίας για ενημέρωση σε θέματα   ένταξης σε προγράμματα εκσυγχρονισμού και επιδοτήσεων. Το Γραφείο μπορεί να λειτουργεί και ως  παρατηρητήριο για νέες μορφές επιχειρηματικότητας.
Ø      Για το θέμα της Βιοτεχνικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) Αιγινίου, που χρονίζει, απαιτείται να καταβάλουμε προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα (θεσμικό, επενδυτικό, διαχειριστικό),  ώστε να λειτουργήσει  και να δημιουργηθούν υποδομές πρόσβασης και επικοινωνίας σε όλους τους χώρους λειτουργίας μονάδων.
Ø      Επιβάλλεται η εκπόνηση ενός σχεδίου ανάπτυξης της μεταποίησης κατά κλάδο, με κύριο στόχο την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή τομέα (οπωρολαχανικά, οστρακοειδή, αλιεύματα κ. ά.).  Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικογενειακού τύπου σύγχρονη, ευέλικτη επιχείρηση.
Ø      Θέλουμε την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν και βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης που δεν ασχολούνται με  μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
Ø      Είναι υποχρέωση του Δήμου να πρωταγωνιστήσει στην αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τη στήριξη των  Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε παραγωγικούς τομείς. Απορρίπτουμε κάθε σκέψη να μεταφερθούν σε «Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς» αρμοδιότητες του Δήμου (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί).
4.  Επαγγελματίες
Ø      Επιβάλλεται η διαρκής συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς και είναι εφικτή και πολλαπλά ωφέλιμη η ανάπτυξη κοινών δράσεων, όχι μόνο σε εορταστικές περιόδους.
Ø      Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, που θα βοηθήσει και την παραγωγή του πρωτογενή τομέα και τους επαγγελματίες μας.
Ø      Ο Δήμος σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς του τόπου μπορεί και πρέπει, σε μια εποχή που το πρόβλημα της ανεργίας παίρνει   εφιαλτικές διαστάσεις, να αξιοποιήσει και το θεσμό των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης.
5.  Τουρισμός
Ø      Σχεδιάζουμε τη λειτουργία σχετικού γραφείου για:
·        συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς,
·        προβολή των αρχαιολογικών θησαυρών μας,
·        προβολή των παραθαλάσσιων και ορεινών περιοχών του δήμου, που διακρίνονται για το φυσικό κάλλος τους,
·        προβολή των υγροτόπων μας (οικοτουρισμός),
·        διερεύνηση δυνατοτήτων για ανάπτυξη αγροτουρισμού.
Ø      Πρέπει να σχεδιάσουμε και να  αναπτύξουμε ένα δίκτυο χώρων αναψυχής, με αρχαιολογικό και οικολογικό ενδιαφέρον,  να το συνδέσουμε  οδικά και με ποδηλατοδρόμους και να το προβάλουμε  με σχετικές δράσεις, (έντυπα, διαδίκτυο, πινακίδες, ΜΜΕ, εκδηλώσεις κ.λπ.).
Ø      Είναι καιρός να επιδιώξουμε, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ, μια θερινή γραμμή λεωφορείου από την Παραλία Κατερίνης μέχρι τη Μεθώνη, μέσω της παραλιακής οδού. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα να αυξηθεί θεαματικά  η τουριστική κίνηση στην περιοχή μας, καθώς θα αυξήσει την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών περιοχών (Λουλουδιές, Αρχαία Πύδνα, Αρχαία Μεθώνη)  και των υγροτόπων (Αλυκές, Δέλτα Αλιάκμονα) κατά μήκος αυτής της παραλιακής ζώνης.
Ø      Γενικά ο Δήμος πρέπει να αναπτύξει δράσεις για να   υποστηρίξει  όλα τα είδη τουρισμού που μπορούν να υπάρξουν στην περιοχή μας  (αρχαιολογικός, φυσιολατρικός, θαλάσσιος, οικολογικός, ιαματικός, ορεινός, συνεδριακός, αθλητικός κ.λπ.). Απαραίτητα για αυτό είναι:
·        η συντονισμός, η ενημέρωση και η παροχή κάθε βοήθειας στις επιχειρήσεις ξενοδοχείων, κάμπινγκ, καταστημάτων,
·        η έμφαση στην καλή εικόνα και στην καθαριότητα των χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος,
·        η μελέτη και υλοποίηση προγράμματος καθαρής θάλασσας και ακτών.
Ø      Μια χρήσιμη ιδέα είναι η διερεύνηση ανάπτυξης δικτύου δημοτικών ξενώνων,  με οδηγό τον ξενώνα Κολινδρού.
Ε. Κοινωνική Ζωή
1.  Πολιτισμός
Ø      Αποτελεί όχι πολυτέλεια αλλά  πρώτη προτεραιότητα ως βασικό στοιχείο της ποιότητας ζωής. Έτσι, επιβάλλεται μια διαρκής προσπάθεια για:
·        την διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών παραδόσεων,
·        την προβολή της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας,
·        τη σωστή λειτουργία και διεύρυνση της Μουσικής Σχολής, των Φιλαρμονικών και των Χορωδιών
·        την κατασκευή ανοικτών θεάτρων,
·        την ανάδειξη των αρχαιοτήτων και των  Μουσείων μας.
Ø      Είναι εφικτή η αξιοποίηση παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές διαδρομές.
Ø      Προτείνουμε τη λειτουργία πνευματικών κέντρων σε κάθε οικισμό, που θα αποτελούν  καθημερινό χώρο έκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας.  Να ολοκληρωθεί επιτέλους η κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου στο Αιγίνιο που παραμένει ημιτελές εδώ και πολλά χρόνια. 
Ø      Επιβάλλεται η οργάνωση και η δραστηριοποίηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης που θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας των πνευματικών κέντρων, των δημοτικών – μουσικών τμημάτων, των βιβλιοθηκών, της στήριξης και του συντονισμού του συνόλου της πολιτιστικής δημιουργίας.
Ø      Είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς φορείς ώστε να υπάρχει :
·        ετήσιος προγραμματισμός για οικονομική ενίσχυση τους,
·        ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για αποφυγή επικαλύψεων, ώστε να μπορεί ο δήμος να βοηθά εξίσου όλους τους τοπικούς συλλόγους με το προσωπικό και τα μέσα του (π.χ. λεωφορεία, τραπεζοκαθίσματα),
·        προσπάθεια για προώθηση του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας, σε συνεργασία και με τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν στο δήμο μας.
2. Αθλητισμός
Ø      Για την στήριξη του αθλητισμού στο τόπο μας προτείνουμε: 
·        Τη λειτουργία Δημοτικού Γραφείου Αθλητισμού.
·        Τη στήριξη όλων των αθλητικών συλλόγων, τόσο στο υψηλό επίπεδο, όσο και στις Ακαδημίες.
·        Τη βοήθεια στις μετακινήσεις των αθλητικών συλλόγων με παροχή  δημοτικών οχημάτων, όσο αυτό  είναι δυνατό.
·        Την ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
·        Προγράμματα ετήσιων συντηρήσεων  των Γυμναστηρίων και των γηπέδων.
·        Προγράμματα νέων υποδομών με προτεραιότητα κλειστό γυμναστήριο για τις ανάγκες Πύδνας – Σφενδάμης – Μακρυγιάλου.
·        Τη μετατροπή του κολυμβητηρίου Κολινδρού σε κλειστό.
·        Τη δημιουργία και στήριξη νέων τμημάτων σε όλα τα αθλήματα (κολύμβηση, στίβος, χάντμπολ, τένις,  ναυταθλητισμός κ.λπ.).
3. Πρόνοια -  Κοινωνική αλληλεγγύη
Πρόκειται για τον τομέα που η οικονομική κρίση έπληξε περισσότερο. Υπάρχουν συντοπίτες μας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν μόνοι τους. Χρειάζονται τη βοήθεια των συνανθρώπων τους. Και, φυσικά, ο Δήμος δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος. Αγωνιζόμαστε για:
Ø      Ενίσχυση όλων των δομών που έχουν ως αντικείμενο την παροχή φροντίδας, όπως το «Βοήθεια στο σπίτι», οι βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.ά.
Ø      Στήριξη των ΚΑΠΗ. Προσπάθεια για λειτουργία του φυσιοθεραπευτηρίου στο Κέντρο Υγείας, αφού τα μηχανήματα υπάρχουν ήδη.
Ø      Δημιουργία  ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημερήσιας Φιλοξενίας Ηλικιωμένων) για  άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Στόχος είναι να παρέχονται δωρεάν
·        νοσηλευτική φροντίδα,
·        φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης,
·        ατομική υγιεινή,
·        προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ø      Σοβαρή μέριμνα για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ø      Ενεργό συμμετοχή  του Δήμου σε πρωτοβουλίες εθελοντικών ομάδων για δημιουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικό παντοπωλείο, ιατρείο, φαρμακείο, φροντιστήριο) και στήριξη πολιτών – θυμάτων του σύγχρονου θλιβερού φαινομένου της εξαθλίωσης.
Ø      Στενή συνεργασία με φορείς που παρέχουν ανάλογο κοινωνικό έργο  (π.χ. Εκκλησία, σύλλογοι, σχολεία, ομάδες πολιτών κ.ά)
Ø      Δωρεάν μεταφορά των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στις παραλίες του Δήμου.
Ø      Διερεύνηση για δημιουργία κατασκηνώσεων σε χώρο του Δήμου. 
Ø      Συγκρότηση και λειτουργία του προβλεπόμενου εκ του νόμου Συμβουλίου Παραβατικότητας με ενασχόληση ειδικών συνεργατών σε θέματα παραβατικότητας, ναρκωτικών κ.λπ..
Ø      Λειτουργία του γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (επίσης προβλέπεται).
Ø      Ολοκληρωμένο δίκτυο παιδικών σταθμών για το σύνολο των οικισμών.
Ø      Διεύρυνση του αριθμού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) σε περισσότερους οικισμούς, εφόσον μάλιστα υπάρχουν αρκετά αχρησιμοποίητα πρώην σχολικά κτήρια.
Ø      Θεσμοθέτηση βοήθειας αποδεδειγμένα απόρων  με έκπτωση ή  απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και τέλη.
4. Παιδεία
Δεκαετίες ακούμε ότι αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα κάθε εξουσίας. Από τα λόγια όμως ως την πράξη η απόσταση είναι τεράστια. Σήμερα η υποχρηματοδότηση των σχολείων καθιστά την λειτουργία τους προβληματική. Η κεντρική εξουσία μεταβίβασε πολλές  αρμοδιότητες στους Δήμους, χωρίς, όμως, τους ανάλογους πόρους.   Είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα έχει να αντιπαλέψει και ο Δήμος μας. Θα επιδιώξουμε σταθερά:
Ø      Καθημερινή φροντίδα, για την κάλυψη των αναγκών όλων των σχολικών μονάδων.
Ø      Κάλυψη των δαπανών των σχολείων για ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από τα τέλη που εισπράττει ο Δήμος μέσω ΔΕΗ.
Ø      Διερεύνηση της δυνατότητας για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα σχολεία.
Ø      Μελέτη θέρμανσης των σχολικών μονάδων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ø      Ουσιαστική και διαφανής λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών.
Ø      Στήριξη των Συλλόγων Γονέων και συνεργασία με στόχο τη δημιουργία  Ένωσης  Γονέων στο Δήμο μας.
Ø      Έκδοση οικοδομικών αδειών για όσα σχολεία του δήμου μας δεν έχουν, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα βελτίωσης των υποδομών τους.
Ø      Επίλυση κτιριακών προβλημάτων των σχολείων του Δήμου και, όπου χρειάζεται, αγώνας για την κατασκευή νέων διδακτηρίων, κατά προτίμηση βιοκλιματικών.
Ø      Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας υπεύθυνο για τα σχολεία, με ετήσιο πρόγραμμα τακτικών συντηρήσεων και άμεση κάλυψη των έκτακτων αναγκών.
Ø      Έμφαση στην ειδική αγωγή και αγώνας για τη δημιουργία Ειδικού Σχολείου, σε κάποιο από τα εγκαταλειμμένα σχολικά κτήρια του Δήμου μας.
Ø      Στήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της μαθητικής πολιτιστικής δημιουργίας.
Ø      Προγράμματα διαρκούς δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 
5. Υγεία
Ένας ακόμα μεγάλος ασθενής, θύμα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι δομές υγείας του δήμου μας υπέστησαν σοβαρό πλήγμα και το προσωπικό τους μειώθηκε δραματικά. Αυτά που ως Δήμος επιβάλλεται να κάνουμε είναι:
Ø      Να ασκήσουμε πίεση για πλήρη κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Αιγινίου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (έμφαση σε παιδίατρο, καρδιολόγο, ακτινολόγο, μικροβιολόγο).
·        Να αντιδράσουμε έντονα, μαζί με τους δημότες, σε κάθε σκέψη υποβάθμισης ή κλεισίματος.
·        Να οργανώσουμε Δημοτική Επιτροπή παρακολούθησης και στήριξης της  λειτουργίας του.
Ø      Να αγωνιστούμε για την διατήρηση και αναβάθμιση των Τοπικών Αγροτικών Ιατρείων.
Ø      Να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς της Πιερίας για διατήρηση των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης του νομού  και του Νοσοκομείου Κατερίνης, καθώς και για ουσιαστική λειτουργία όλων των κλινικών του.
Ø      Να παρακολουθήσουμε στενά το  θέμα του ΚΑΤ και να παρέμβει για τη δημιουργία του.
Ø      Να ασκήσουμε πιέσεις για μόνιμο οργανωμένο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής.
Ø      Να στηρίξουμε  κάθε πρωτοβουλία, ώστε να μην υπάρχει συμπολίτης χωρίς πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίας υγείας (κοινωνικό ιατρείο).
Ø      Να αναζητήσουμε λύσεις στο πρόβλημα των αδέσποτων σκυλιών, αφού σύμφωνα με το νόμο (4039/2012) έχει την αρμοδιότητα. Προτείνουμε την δημιουργία κυνοκομείου τριάντα θέσεων με απλή κατασκευή από συνεργείο του Δήμου και σύμβαση με κτηνίατρο για  παρακολούθηση, εμβολιασμό και στείρωση των ζώων.
Ø      Να ελέγξουμε  και να  αντιμετωπίσουμε όλες τις παραμέτρους της δημόσιας υγείας (πόσιμο νερό, ρύπανση, απορρίμματα, φυτοφάρμακα, επιδημιολογικούς και διατροφικούς παράγοντες , ναρκωτικά κ.λπ.)
ΣΤ. Διαδημοτική – διαβαθμιδική συνεργασία
Το έργο ενός σύγχρονου δήμου είναι πολύπλευρο και είναι αδύνατο να επιτευχτεί χωρίς συνεργασία με άλλους αυτοδιοικητικούς φορείς. Πρέπει να είναι διαρκής η προσπάθεια για συνεργασία με τους άλλους όμορους δήμους, την αντιπεριφέρεια Πιερίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως εξάλλου επιβάλλει και το θεσμικό πλαίσιο.  Επιβάλλεται, επιπλέον, και η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής (π.χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ή επιστημονικοί σύλλογοι) σε θέματα που απαιτούν επιστημονική στήριξη. Τομείς που απαιτούν τέτοιες συνεργασίες και που έχουν κομβικό ρόλο στη ζωή μας είναι για παράδειγμα:
ü      Η ύδρευση και η αποχέτευση
ü      Η διαχείριση απορριμμάτων
ü      Το οδικό δίκτυο
ü      Ο πολιτισμός
ü      Η προστασία του περιβάλλοντος
ü      Η δημόσια υγεία
ü      Η τοπική ανάπτυξη και η αντιμετώπιση της ανεργίας