Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Κλειστές Δημοτικές βιβλιοθήκες- κλειστά παράθυρα στη ζωή

ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

   Στον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού υπάρχουν οι εξής βιβλιοθήκες:
  1)Του Καταχά, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας ,που ανήκει στον Δημοτικό Φορέα Πολιτισμού Αθλητισμού Οικογενειακής Υποστήριξης(ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ). Έχει περίπου 10.000 βιβλία και λειτουργεί με την ευθύνη του εθελοντή Παναγιώτη Ιωακειμίδη στις εργάσιμες μέρες και ώρες.
   2)Του Κολινδρού στο κτίριο της Δημοτικής βιβλιοθήκης και ΚΕΠ που ανήκει στον ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ με περίπου 5.000 βιβλία, η οποία,  αφού ήταν κλειστή για χρόνια, λειτουργεί προσωρινά με εποχικό υπάλληλο,(μέχρι τον Ιανουάριο) Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9,00-12,30 το πρωί.
  3)Του Αιγινίου στο κτίριο της Δημοτικής βιβλιοθήκης που ανήκει στον ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ με περίπου 5.000 βιβλία , η οποία,  αφού ήταν κλειστή για χρόνια, λειτουργεί προσωρινά με εποχικό υπάλληλο,(μέχρι τον Ιανουάριο) Δευτέρα-Τετάρτη 9,00-12,30 το πρωί.
  4)Της Σφενδάμης στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας που δεν ανήκει στον ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ γιατί αποτελούσε Νομικό πρόσωπο πριν τον «ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ». Έχει περίπου 4.000 βιβλία και λειτουργεί με την ευθύνη του εθελοντή Μίμη Κασαπίδη δύο φορές τη βδομάδα από δύο ώρες.
  5) Της Μεθώνης (νεοσύστατη) στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας που δεν ανήκει στον ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ. Έχει περίπου 700 βιβλία και λειτουργεί με την ευθύνη 2 εθελοντριών το απόγευμα της Παρασκευής.
  Υπάρχουν βέβαια και άλλες βιβλιοθήκες σε σχολεία και σε Πολιτιστικούς συλλόγους που λειτουργούν και εξοπλίζονται με ευθύνη τους.
  Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι Δημοτικές βιβλιοθήκες είναι ουσιαστικά ανενεργές. Του Κολινδρού και του Αιγινίου ανοίγουν λίγες και ακατάλληλες ώρες για το κοινό και αυτό θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο. Μετά θα κλείσουν και πάλι.
·         Η πρότασή μας είναι:
  1)Να ανοίγουν όλες μόνιμα, έστω λίγες ώρες και πάντως οπωσδήποτε απογευματινές ώρες, με ευθύνη Δημοτικών υπαλλήλων. Μπορεί στη λειτουργία τους  να συμμετέχουν και εθελοντές.
  2)Να ενταχθούν στον Δημοτικό Φορέα και οι Βιβλιοθήκες Σφενδάμης και Μεθώνης.
 3)Να ιδρυθούν και άλλες στα κτίρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
  3)Να εμπλουτίζονται με ετήσια κονδύλια –μικρά έστω -με βιβλία και λοιπό εξοπλισμό.
  4)Να οργανωθούν ηλεκτρονικά και να δικτυωθούν μεταξύ τους όπως και με άλλους σχετικούς φορείς.
  5)Με οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων και επισκέψεις σχολείων και άλλων φορέων να αποκτήσουν ζωή και να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα.
    Όλα αυτά βέβαια και πολλά άλλα που μπορούν να γίνουν, θα υλοποιηθούν αν αντιληφθεί ο Δήμος το πόσο σπουδαίο ζήτημα είναι η λειτουργία των Δημοτικών βιβλιοθηκών. Ότι είναι για τους δημότες παράθυρα στη ζωή που δεν δικαιούμαστε να τα έχουμε κλειστά.
4-10-17

H  Γενική Συνέλευση

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Βόρεια Πιερία Δημοκρατία και Ανάπτυξη
Τεχνικό Πρόγραμμα φτωχό, αποσπασματικό, χωρίς διαβούλευση
       Εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 31-8-17 το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού ύψους 3.600.000€.Πρόκειται για έργα σε υδρευτικές γεωτρήσεις ύψους 900.000€ από ΥΠΕΣ και ΕΣΠΑ, διασύνδεση Βιολογικών Κορινού-Κατερίνης 1.540.000€(που δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό αφού δεν εγκρίθηκε η δημοπράτηση) ,πληρωμές περατωμένων μελετών από δεκαετίες 248.000,παιδικών χαρών 234.000€(θετικό),αρδευτικής διώρυγας στο Αιγίνιο 70.000€(αν πληρώσουν το σχετικό τέλος), υποστηρικτικές υπηρεσίες ωρίμανσης-διαχείρησης έργων(που η διοίκηση διευκρινίζει ότι είναι μελέτες,χωρίς να γίνεται κατανοητό γιατί δεν αναφέρονται ως τέτοιες), αποκατάσταση ζημιών από ΥΠΕΣ 180.000€(ποιές;), και περίπου 420.000 σε επισκευές και μικρά έργα αόριστα χωρίς τίτλο.
      Χωρίς να αμφισβητούμε την ωφελιμότητα των έργων αυτών επισημαίνουμε για άλλη μια φορά την απουσία ένταξης σε σχέδιο  και την έλλειψη συγκεκριμενοποίησης αντικειμένου των τελευταίων δύο ποσών .Δέν αναφέρονται σημαντικότατες κατά την γνώμη μας δράσεις στην βελτίωση της διοίκησης, στίς υποδομές( οδοποιίας ,εμποροπανήγυρης ,αγροτικής ζωής κλπ, στην διαχείρηση απορριμμάτων όπου ενέκρινε το ΔΣ σχέδιο διαχείρησης (μπλέ κάδοι-πράσινα σημεία-απόθεση αδρανών κλπ),στην περιαστική καταπολέμηση κουνουπιών ,στον πολιτισμό(ΠΚ Αιγινίου ,Πολύκεντρο Αιγινίου, κτίρια τοπικών κοινοτήτων ,βιβλιοθήκες κλπ),στις ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων και πολλές άλλες .Θα μπορούσαν με μικρά έστω ποσά να αναφερθούν τέτοιες συγκεκριμένες δράσεις. Όμως επιλέγεται για άλλη μια φορά το «θα δούμε στην πορεία» που παραπέμπει σε δαπάνες ανάλογα με την πίεση του κοντινού περιβάλλοντος ,ελάχιστου οφέλους ,χωρίς συνεκτικότητα και προοπτική.
    Επι πλέον και πάλι δεν υπήρξε κοινωνική διαβούλευση(πέραν της υποχρεωτικής εκ του νόμου βιαστικής συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης).Δεν έγιναν συνελεύσεις πολιτών στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες ,ούτε ζητήθηκε η άποψή τους , δεν λειτούργησαν θεματικές συμμετοχικές διαδικασίες, δεν υπήρξε συνεργασία με μαζικούς φορείς
   Η άποψη της Δημοτικής Διοίκησης όπως φαίνεται ,είναι ότι τα γνωρίζουν όλα αυτοί και οι πολίτες δεν χρειάζεται να ερωτούνται ούτε να κρίνουν και να προτείνουν. Στις εκλογές και μόνο τότε εκφράζονται…
Αιγίνιο 4-9-17

Η ΣΕ

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Ανύπαρκτες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Ρημάζει ο Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγινίου      Κατά τη γνώμη μας οι Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες είναι πάρα πολύ σημαντικά κύταρα δημοκρατίας. Θα πρέπει να συνεδριάζουν τακτικά (τουλάχιστον κάθε μήνα σύμφωνα με τον νόμο),με ανακοινώσεις σε κοινωνικούς χώρους,στο διαδίκτυο και στην Δημοτική ιστοσελίδα, με συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων και με πλούσια θεματολογία για το σύνολο των ζητημάτων του κάθε οικισμού. Αντ’ αυτού συνεδριάζουν άγνωστο πότε και πώς, χωρίς γνωστοποίηση στην κοινωνία και  γενικά είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αφού ούτε στις συνεδριάσεις του ΔΣ του Δήμου έχουν ουσιαστική συμμετοχή. Θέσαμε λοιπόν το θέμα αυτό στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-5-17 και  απάντηση της διοίκησης δεν υπήρξε. Η σιωπή τους προς απάντησή μας και οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες στην ανυπαρξία…
      Θέσαμε επίσης το θέμα των κτιρίων και του χώρου του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγινίου που ρημάζουν. Προτείναμε τον στοιχειώδη έστω καθαρισμό του και την αξιοποίηση κτιρίων  σε συνεργασία με τον ΟΣΕ- όπου ανήκει - κυρίως για πολιτιστικές δράσεις.
Ελπίζουμε σε σχετικές ενέργειες.
                                                                                31-5-17

                                                                                 Η   Σ.Ε

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Βόρεια Πιερία Δημοκρατία και Ανάπτυξη

Εκποίηση δημοτικής τάφρου (ρέματος!) και στασιμότητα στο «φάντασμα» του Πολιτιστικού Κέντρου  Αιγινίου
Κάλεσμα της παράταξης για δράσεις για τις κλειστές δημοτικές βιβλιοθήκες

Στη συνεδρίαση του στις 26-4-17 το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Πύδνας- Κολινδρού  κατ’ αρχήν ασχολήθηκε με το γεγονός ότι στο Μακρύγιαλο την 21η Απριλίου 2017 ακούστηκαν από μεγάφωνο χουντικά εμβατήρια. Το Συμβούλιο καταδίκασε ομόφωνα το προκλητικό συμβάν ως προσβολή των δημοκρατικών αισθημάτων των συμπολιτών μας. 
Εν συνεχεία έγινε αποδεκτή η επί πλέον χρηματοδότηση του δήμου με το ποσό των 770.000€ από το ΥΠ.ΕΣ: 180.000€ για καταστροφές από θεομηνίες, 110.000€ για αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας και 480.000€ για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις. Θετική ήταν επίσης και η ένταξη στο Ε.Π της Κεντρικής Μακεδονίας της προμήθειας και τοποθέτησης φίλτρου για καθαρισμό του νερού από το μαγγάνιο στα Αλώνια, που εδώ και πολλά χρόνια υποφέρουν από το κακής ποιότητας υδρευτικό νερό. 
   Πέρα από αυτά τα θετικά, δυστυχώς, η δημοτική διοίκηση εισηγήθηκε και έλαβε μια λανθασμένη απόφαση. Την εκποίηση οικοπεδικής δημοτικής έκτασης που είναι χαρακτηρισμένη με την διανομή του 1955 ως «τάφρος»! Πρόκειται για τμήμα που ως το 2006 ήταν δενδροφυτεμένο, λειτουργεί με βάση την διαμόρφωση του εδάφους ως ρέμα και σήμερα είναι αυθαιρέτως αποψιλωμένο, κατειλημμένο και δομημένο! Προτείναμε την απόρριψη της πρότασης και την αποκατάσταση της δενδροφύτευσης και της φυσικής του μορφής, επειδή είναι αυτονόητο ότι τα ρέματα δεν κτίζονται, αλλά η απόφαση ελήφθη με μόνη αρνητική ψήφο τη δική μας. Πρόκειται για περιβαλλοντικό σφάλμα και καλούμε την διοίκηση να το διορθώσει, ανακαλώντας την απόφαση της.
    Προ ημερήσιας διάταξης  θέσαμε και πάλι το ζήτημα του Πνευματικού Κέντρου Αιγινίου που είναι γιαπί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Ρωτήσαμε αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης. H απάντηση ήταν ότι «συντάσσεται μελέτη για αναζήτηση προγράμματος χρηματοδότησης». Δηλαδή, απ’ ότι καταλάβαμε, για πολλά χρόνια ακόμα δεν θα έχουμε μια αξιοπρεπή στέγη πολιτισμού στην έδρα του δήμου μας.

   Τέλος καλούμε όσους ενδιαφέρονται, να συμμετάσχουν σε ομάδα εργασίας της παράταξής μας με θέμα «Κλειστές Δημοτικές Βιβλιοθήκες-Κλειστά Παράθυρα στη Ζωή» με σκοπό την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και την αναζήτηση λύσεων. Επιδίωξη μας είναι μια εκδήλωση σε κάποια από τις βιβλιοθήκες μας μέχρι το τέλος Μαΐου. Όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
                                                                                                               Αιγίνιο 28 – 4 – 17  

                                                                                           Η Συντονιστική Επιτροπή