Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Γ. Γκαϊντατζής στο Κίτρος «Διαχείριση απορριμμάτων με πλήρη ανακύκλωση»«Η διαχείριση απορριμμάτων είναι από τις κύριες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Ο Δήμος μας έχει απαξιωμένη την βασική της παράμετρο, που είναι η ανακύκλωση.  Μπορεί  και πρέπει να αποκτήσει ευρύτητα και να απορροφήσει τουλάχιστον το 70% των απορριμμάτων.  Αυτό θα φέρει εκτός από το περιβαλλοντικό και ετήσιο οικονομικό όφελος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δήμο, που αφορά το τέλος ΧΥΤΑ.  Επίσης είναι ανύπαρκτη η πολιτική διαχείρισης των ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων (μπάζα, μπαταρίες, λαμπτήρες, συσκευασίες φυτοφαρμάκων κ.λπ.)».
Αυτά τόνισε ο Γιώργος Γκαϊντατζής στο Κίτρος στις 27/3/14, όπου παρουσίασε και το πολιτικό στίγμα της παράταξης με τις βασικές αρχές της.
Συνεχίζουμε λοιπόν την επικοινωνία μας με τους πολίτες, επιμένοντας προγραμματικά με ουσιαστικές συζητήσεις για το μέλλον του τόπου.  Καλούμε όλους τους συνδυασμούς, σεβόμενοι τους δημότες, αν έχουν προτάσεις και απόψεις να πράξουν το ίδιο. 


                                                                                          28 / 03 / 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου